دوشنبه ۹۹/۱۱/۲۰

شاخص کل

توضیحات:

اگر تحلیل گذشته شاخص کل را ملاحظه کرده باشید سطح ۱٫۵۰٫۰۰۰ واحدی را به عنوان سطحی با پتانسیل بالا برای افزایش تقاضا شناختیم. هرچه تقاضا از سطح معتبر تری به بازار وارد شود ادامه رشد برای بازار باور پذیر تر میشود.
در حال حاضر مقاومت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ را در تلاقی عدد رُِند و خط کانال داریم، و مادامی که این مقاومت شکسته نشود روند نزولی است.


فولاد مبارکه اصفهان

توضیحات:

به کانال های ترسیمی واکنش دارد و تا زمانی که سطح مشخص شده را با قدرت شکست ندهد نمیتوان گفت که روند صعودی است و صرفا مناسب نوسان گیری است.


پتروشیمی غدیر

توضیحات:

همچنان به کانال بلند مدتی خود وفادار است و واکنش های خوبی دارد، اکنون در خط میانی کانال است و با سطح زیان ۵۰۰۰۰ ریال قابل بررسی است. پی بر ای سهم حوالی ۷ است و نسبت به کلیت بازار و گروه مناسب است.


شنبه ۹۹/۱۱/۰۴

پتروشیمی نوری

توضیحات:

بسیاری از سهام از کانال های اصلی خود خارج شده اند و اکنون در کانال های میان مدتی در نوسان هستند.
در صورتی که کانال زرد رنگ حفظ شود نوسان تا سطح مشخص شده مورد انتظار است.

پگاه اصفهان

توضیحات:

سهم خود را در نوسانات بازار حفظ کرده و اکنون بنظر یک سطح مقاومتی را شکسته است و برای نوسان تا سقف آماده است.
اغلب این شکل از سهام بازیگر دارند و باید ریز معاملات را پیگیر بود.

گروه صنعتی پاکشو

توضیحات:

بسیاری از سهام از کانال های اصلی خود خارج شده اند و اکنون در کانال های میان مدتی در نوسان هستند.
استراتژی معاملاتی و انتظار ما از قیمت سهم بر اساس سقف و کف کانال های میان مدتی که با رنگ زرد مشخص میشود تنظیم می شود.


چهارشنبه ۹۹/۱۱/۰۱

بورس کالای ایران

توضیحات:

این سهم بسیار پر نوسان و هیجانی است و اغلب در آستانه بالا یا پایین معامله می شود.
اکنون به کف کانال بلند مدتی برگشته و میتواند نوسانات روبه بالا داشته باشد.


پالایش نفت تهران

توضیحات:

بشخصه در هیچ نقطه ای خریدار این سهم نیستم، صرفا چارت را برای این قرار دادم تا خود را قضاوت کنیم.
آیا واقعا این سهم در سقف ۳۲۰۰۰ خرید داشت؟


سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰

پتروشیمی جم

توضیحات:

ساختار بلند مدتی است. اینکه در یک کارکشن هستیم و بعد از آن باید رشد دیگری را تجربه کنیم بسیار محتمل تر است و سوال اصلی این است که کجا خرید کنیم؟
خط میانی کانال یکی از نواحی مهم است که خرید را جذاب میکند. با شکست کانال کوچک روند میان مدت نزولی میشود و این به کلیت بازار بستگی دارد.


فولاد مبارکه اصفهان

توضیحات:

در ۲۴ دی ماه تحلیل فولاد منتشر شد، و باکس سبز رنگ به عنوان اولین حمایت پیش رو در نظر گرفته شد.
امروز قیمت به باکس سبز رنگ رسیده است و باید نظاره گر واکنش بازار باشیم.
جو کلی بازار بشدت منفی است و هر گونه واکنش در بازار دلار به بازار جهت خواهد داد.