طلا – نئو ویو

تحلیلی آقای گلن نیلی در حالی خبر از افت در آینده طلا میدهد که طلا توانسته یک سقف محکم چندین ساله را بشکند و به لحاظ پرایس اکشن گارد کاملا صعودی به خود بگیرد.
باید بازار را به دقت رصد کرد تا در چند درآینده نزدیک که موج f شروع می شود بتوانیم بیشترین بهره را از این موج نزولی ببریم.

معامله:

هفته گذشته سطوح زیر را تعیین کردیم ( هفته دوم ماه July )

هفته دوم ماه July

نتیجه عملکرد سطوح در هفته دوم ماه July

نتیجه عملکرد سطوح در هفته دوم ماه July

و اما سطوح برای هفته جاری

هفته سوم ماه July

در بسته نقره ای میتوانید سیستم معاملاتی PIF را که بر اساس این سطوح تنظیم شده است فرابگیرید.