چندین هفته است که طلا به ندرت حرکتی کرده است، بنابراین چشم انداز ما نزولی باقی خواهد ماند اگر طلا موفق به شکست سطح ۱۴۰۰ دلار شود قبل از آنکه از سقف امسال بالاتر برود.
اگر خلاف این رخ دهد ما ناچار میشویم موج ۳ را به سقف جدید انتقال دهیم . واضح نیست که کدام سناریو رخ خواهد داد ولی نبود یک حرکت نزولی قابل توجه در اکتبر به ثبت رسیدن یک سقف جدید را قبل از به پایان رسیدن موج ۳ محتمل میکند.