با فرض اتمام موج ۴، طلا برای ماه ها باید در یک فاز روبه پایین و یا سایدوی حرکت کند. اگر تا اوایل ماه فوریه طلا بیش از این افت پیدا نکند یک بازنگری در ساختار مورد نیاز است. بزرگترین نگرانی من این است که حرکت صعودی شکل گرفته از سال ۲۰۱۸ هر ماه که میگذرد کمتر شبیه یک ساختار شتابدار بنظر می رسد. اگر این ساختار اصلاحی باشد لذا موج C قسمتی از یک الگوی بزرگتر با صرف زمان بیشتر مانند مثلث خنثی است.