نتیجه گیری آپدیت هفته گذشته اینطور بود که: طلا باید برای ماه ها در یک بازار رنج یا یک بازار نزولی سپری کند.” این چشم انداز با سرعت و پیچیدگی رالی شکل گرفته در این ماه تقویت شد. در نتیجه، اگر در پوزیشن خرید قرارداد آتی طلا هستید باید خروج کرده و برای هفته ها کنار بنشینید.(حتی شاید چند ماه) در این بازه ما در انتظار شفاف شدن ساختارها می مانیم. ریسک افت قیمت بزرگتر برای چندین هفته بسیار بالاست.