طلا – هفته دوم ماه ژوییه

تفسیر و نکات آموزشی:

رشد نشان داده شده با فلش قرمز رنگ از تمامی امواج صعودی مشخص شده با فلش سبز رنگ سریع تر و دارای اندازه قیمتی بالاتری است و در کل میتوان گفت شتاب رشد بالاتری را نسبت به امواج هم جهت با خود داراست، به همین دلیل است که آقای نیلی هم با اطمینان از پایان اصلاح در طلا صحبت میکند.
آیا میدانید صحت یک الگو در چه زمانی تایید میشود؟
بسیاری فکر میکنند که صرف کانال بندی های منظم میتوانند نسبت به شکل گیری یک الگو اطمینان حاصل کنند،
اما آنچه یک الگو را تایید میکند و بر تحلیل ما صحه میگذارد حرکتی است که پس از تکمیل الگو شکل میگیرد. یک حرکت پرقدرت که نسبت به امواج هم جهت خود دارای شتاب بیشتری است، و نشان از آن دارد که موج جدیدی شکل گرفته که خصوصیات موج های قبلی را ندارد و لذا موج جدید را نمیتوان با امواج قبلی ترکیب کرد و آنها را از یک مجموعه دانست. پس به این نتیجه میرسیم که موج جدید آغاز یک الگوی جدید است.

معامله:

در هفته گذشته سطوح زیر را تعیین کردیم:

هفته اول ماه ژوییه

نتیجه بعلاوه سطوح برای هفته دوم ماه ژوییه:

هفته دوم ماه ژوییه

هفته جاری:

مقاومت مهم: ۱۳۳۸ تارگت در صورت شکست سطح ۱۳۳۹٫۷ در ۱۳۴۵
حمایت مهم: ۱۳۲۴٫۶ تارگت در صورت شکست سطح ۱۳۲۰ در ۱۳۱۴٫۵

ماه جاری:

روند صعودی مورد انتظار شروع شد.
سطح ۱۲۶۹ به عنوان سطح استاپ و تارگت اول سقف سال ۲۰۱۹ می باشد.