تحلیل نئوویو منطق نئوویو
با وجود آنکه ساختار امواج، نوید شروع یک رالی صعودی از پایین ترین قیمت در سال گذشته را میداد، سطح ۱۴۰۰$ برای براورده کردن الزامات الگوی دیامتریک نئوویو کفایت میکرد. این حقیقت که طلا به راحتی در حال رشد است به این معنی است که تارگت بلند مدتی ما که در سطح ۱۵۵۰$ است تا ۲۰۲۱ یا قبل از آن قابل دسترسی است. حتی با این وجود بر اساس الگوی دیامتریکی که به خوبی تشکیل شده است حرکت بعدی طلا باید ریزش به زیر سطح ۱۳۰۰$ تا اوایل سال ۲۰۲۰ باشد.

رالی صعودی ماه June طلا را به تارگت های صعودی رساند(لبه بالایی کانال).

با توجه به این موضوع موج  e از موج c بلند تر شده و به همین دلیلی ما نمیتوانیم حرکت صعودی بیشتری را برای طلا در امسال مد نظر قرار دهیم. بر اساس تحرکات اخیر قیمت من چشم انداز را به «نزولی» تغییر دادم.