تحلیل نئوویو منطق نئوویو
رشد ۵۰ دلاری طلا تنها در چند هفته، ما را مجبور به طراحی مجدد ساختار ۴ ساله کرد. بر اساس کانال کشی، توسعه پیچیدگی و روابط زمانی، یک فلت قدرتمند بهترین توضیح برای عملکرد طلا از کمینه سال ۲۰۱۵ است.
تقریبا در تمامی فلت ها موج b به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از موج a زمان میگیرد. این موضوع به ما اجازه می دهد که میانگین زمان صرف شده موجهای a و b را به عنوان پایان برای موج c در نظر بگیریم. (مستطیل سبز رنگ). لذا با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان الگو باقیست من چشم انداز را از نزولی به خنثی تغییر میدهم.
رالی صعودی در طلا چنان سریع بود که تغییر در ساختار لازم بود. در گذشته،  رالی صعودی از کمینه سال ۲۰۱۸ به عنوان موج e از الگوی دیامتریک در نظر گرفته شده بود. حالا، این موج c از یک فلت استاندارد است. میتوانیم زمان موج c را با مجموع زمان موج a و  b تقسیم بر ۲، لحاظ کنیم.