رالی هفته گذشته در بالای کانال به شدت نوید در پیش بودن یک اصلاح را میدهد. (خط چین قرمز رنگ را ببینید) من رشد قیمتی زیادی را برای طلا در امسال تصور نمیکنم. انتهای موج c تا زمانی که بازه زمانی ایده آل آن باقیست نباید فرا برسد.)سمت راست خط چین سبز را ببینید). با فرارسیدن موج نزولی پیش رو امکان افت ۱۰۰ دلاری در طلا وجود دارد.