تحلیل نئوویو

طلا به یک Low جدید در سه ماهه چهرم رسید، لذا من انتهای موج ۳ را به بالاترین سطح امسال منتقل میکنم. حالا که احتمالات به ما میگوید موج ۴ در حال شکل گیری است انتظار حرکات ساید روبه پایین بیشتری از طلا در هفته های آتی دارم. ار آنجاییکه موج ۲ حدود ۶۱٫۸ درصد از موج ۱ را اصلاح کرده است لذا موج ۴ باید حدود ۳۸ درصد از موج ۳ را اصلاح کند. یک فرصت اساسی خرید برای تریدرهای بازار آتی قبل از پایان سال ۲۰۱۹ می تواند رخ دهد.