تحلیل نئوویو

بدلیل نوسانات کم در هفته گذشته، ما سطح اتاپ معامله گران آتی طلا را نمیتوانیم حرکت دهیم. براساس مدت زمان افت از بالاترین نقطه در آگوست میتوانیم با اطمینان بگوییم که موج ۳ در بالاترین نقطه از امسال پایان یافته. حالا مدت زمان صرف ده برای موج ۴ به اندازه موج ۳ شده است و به مینیمم پتانسیل مورد نظر رسیده است. افت بیشتر برای این هفته و هفته آینده محتمل است ولی بسیار نا محتمل است که موج ۴ در بالای سطح ۱۳۸۲ دلار کف سازی کند.