هفته گذشته، در حالی که طلا به آرامی در حوالی ۱۶۷۵ دلار نوسان می کرد نوشتم ” برای اینکه قانون الترنیشن (از قوانین نئوویو) رعایت شود و موج ۴ ساختاری متفاوت از ساختار موج ۲ داشته باشد احتمالا موج ۴ یک زیگزاگ می شود و بیش از ۶۱٫۸ درصد از موج ۳ را بازگشت میکند.” روز بعد طلا بیش از ۲۰۰ دلار را در یک هفته ریزش کرد و این یک شروع نمایشی برای موج ۴ بود. هرچند ریزش در حوالی زمان نشان داده شده توسط خط چین ابی رنگ اتفاق افتاد ولی بنظر به لحاظ قیمتی این خط چین محتاطانه رسم شده بود.
انتظار یک پرش قیمتی روبه بالا میرود چراکه تکمیل موج ۴ ماه ها زمان میگیرد.