قسمت مهم توضیحات هفته گذشته این بود که بر اساس ساختار امواج و حجم معاملات ماهیانه احتمال اینکه طلا در همین حوالی سقف قیمتی خود را دیده باشد بیش از ۵۰ درصد است. با وجود اینکه آخرین سقف قیمتی که قدرت کمی هم داشت ( و افزایش دیوانه وار مخارج دولت) ساختار امواج و حجک معاملات نوید سقف قیمتی در همین حوالی را می دهد تا با یک افت قیمت چندین ماهه به میزان حداقل ۳۰۰ دلار روبرو شویم.