مهمترین گزاره آپدیت هفته گذشته این بود که:” جهت افزایش اطمینان شکست سطح ۱۶۷۷ دلار بهترین تریگر است، تا آن زمان سقف های قیمتی کم اهمیت نیز ممکن است”. تا زمان شکست این سطح طلا به نوسانات خود ادامه خواهد داد. آخرین باری که هشدار پایان یک روند ماژور را داده بودم در کف سال ۲۰۱۸ بود. الگویی که اکنون در حال تکمیل است می تواند یکسال یا بیشتر به افت قیمت منجر شود.