برای سومین بار در کمتر از ۲ ماه گذشته طلا سطح ۱۶۷۷ را شکست. این رفتار در کنار جریان حجمی منفی احتمال تشکیل سقف در انس جهانی طلا را افزایش می دهد. جهت تایید باید یک افت قیمت شدید در آینده نزدیک را شاهد باشیم. شکست سطح ۱۶۶۳ دلار سیگنال نزولی و افت به زیر سطح ۱۶۲۸ دلار ما را از پایان موج g مطمئن میکند. موج d میتواند برای ۲ تا ۳ سال به سطح ۱۳۷۵ دلار برسد.