با سلام،

با تحلیلی انس جهانی طلا در هفته دوم از ماه می در خدمت شما هستیم.

به درخواست دوستان نسخه خام و ترجمه نشده از تحلیل آقای گلن نیلی نیز در زیر در اختیار شما قرار گرفته است.

نسخه اولیه
تحلیلی هفتگی – موسسه نئوویو

تفسیر و نکات آموزشی:


چارت طلا رویکرد اول

اگر فرض را بر صحت تحلیل موسسه نئویوی بگذاریم باید بگویم اینجا دقیقا جایی است که اغلب معامله گران فریب میخورند. چرا که در اکثر سیستم های معاملاتی با صعود طلا در این هفته سیگنال های خرید صادر شده و تمامی معامله گران به دنبال موقعیت های خرید هستند، در حالی که ما در انتظار یک موج نزولی دیگر هستیم تا در قیمت های پایین تر وارد خرید شده و در دام بازار گرفتار نخواهیم شد. باید زمان داد و دید …

به لحاظ زمانی نیز الکوی جاری ۱۰۰% زمان موج صعودی قبل را صرف کرده و دقیق در ۱۰ ماه می نوسانات شدیدی را تجربه کرد. ( به خاطر دارید که در تحلیل ۱ ماه قبل به این تاریخ اشاره کرده بودیم؟ کلیک)


چارت طلا – سطوح حمایت

قیمت از کف کانال وارد روند صعودی شد و در حال حاضر محدوده ۱۳۰۳$ مقاومت اساسی دارد.

معامله:

در هفته گذشته سطوح زیر را تعیین کردیم:

هفته اول می

نتیجه:


هفته اول می – نتیجه

در هفته گذشته نیز طلا محصور در سطح از پیش تعیین شده PIF بوده است. به واکنش ها دقت کنید.

و اما سطوح برای هفته جاری:

هفته دوم می – سطوح PIF

هفته جاری:

مقاومت مهم: ۱۳۰۴٫۸۳ تارگت در صورت شکست ۱۳۰۹٫۴ در سطح ۱۳۱۴ است.
حمایت مهم: ۱۲۹۰٫۴ تارگیت در صورت شکست ۱۲۹۰٫۴ در سطح ۱۲۸۵

هفته جاری:

استراتژی مطمئن تر برای معامله گران بلند مدتی صبر و خرید در سطوح مشخص شده در رویکرد نئوویو است.