تفسیر:

انس جهانی طلا در اواخر سال گذشته میلادی یک الگوی اصلاحی را به پایان رساند و پس از آن با تحریک عوامل سیاسی، اقتصادی در سطح بین المللی رشدی بیش از ۱۴۰ دلار را در قالب موج a  تجربه کرد (مستطیل سبز رنگ سمت چپ) ساختار موج a نشانه ای از یک الگوی ایمپالس یا شتابدار ندارد و یک ساختار اصلاحی دارد.

پس از آن در قیمت ۱۳۴۶ دلار به رشد خود پایان داد و با یک افت شدید قیمتی در قالب موج a کوچک نوید پایان موقت روند صعودی را داد. و اکنون در حال شکل دهی یک الگوی اصلاحی می باشد. انتظار داریم مطابق با ۹۰درصد از الگوهای اصلاحی این الگو نیز بتواند حداقل به میزان۶۱٫۸% از رشد اخیر را اصلاح کند.


معامله گری:

نکات معامله گری، و پیشنهاد استراتژی مناسب در این قسمت درج خواهد شد. در حال بروزرسانی هستیم …


نکات آموزشی:

در حال بروزرسانی …