نتیجه تست خودارزیابی معامله گر

نتیجه تست را بر اساس مجموع امتیاز خود در زیر مشاهده می کنید.

امتیاز ۱۴ یا بیشتر

شما میتوانید یک معامله‌گر فوق العاده و سرمایه گذاری موفق شوید و با احتمال بالا برای معامله در بازار مشکلی نخواهید داشت.

امتیاز۹ تا ۱۳

شما پتانسیل بسیار بالایی دارید ولی به احتمال زیاد خطاهایی اساسی نیز مرتکب می شوید و بیشتراین خطا ها از ازنوع روانشناختی می باشد.

امتیاز۷ تا ۹

شما از میانگین معامله گران دیگر بهترعمل می کنید ولی همچنان به دسته معامله‌گران موفق نپیوسته اید. شما مانند کسی هستید که در دوران دبیرستان است و هنوز به دانشگاه وارد نشده.

امتیاز ۴ تا ۶

شما از میانگین بهترعمل می کنید ولی راه بسیار زیادی را برای کسب مهارت دارید. شما به احتمال زیاد نیاز به کار کردن بر روی خودتان دارید بر روی ایجاد نظم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق. و همچنین کاربرروی استراتژی های معامله گری تان.

امتیاز۳ یا پایین تر

شما به عنوان یک معامله گر و یا سرمایه گذار معمولی تلقی می شوید. شما به احتمال زیاد به کسی نیاز دارید تا به طور دقیق به شما بگوید چه کاری را انجام دهید و چه کاری را انجام ندهید. به احتمال زیاد انتظاردارید تا بتوانید همین حالا نیز سود های بزرگی ببرید وزمانی که به این سود های بزرگ دست پیدا نمی کنید به سراغ شخص دیگری می روید تا به شما توصیه های خرید و فروش بکند.
باید به شما بگویم که این حرفه به این صورت کار نمی کند. اگر شما به سوالات ۳ و ۱۲ پاسخ درست را داده اید ممکن است پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق را داشته باشید و می توانید با تعهد و پشتکار طی چند سال جایگاه خود را ارتقا دهید.

اخبار