پرسش و پاسخ – تحلیل به سبک نئوویو

تمامی پرسش ها بر اساس قوانین سبک نئوویو پاسخ داده شده است و منبع آن سایت رسمی موسسه نئوویو می باشد.

سوال:

محدودیت زمانی برای موج b از یک فلت چقدر است؟

پاسخ:

موج b در یک الگوی فلت معمولا ۲ تا ۴ برابر موج a زمان میگیرد. هیچ ماکزیمم زمان مشخصی وجود ندارد ولی اگر از ۵ تا ۷ برابر موج a بیشتر زمان صرف کند باید به ساختار مشکوک شد. مهمترین نکته که باید در ذهن داشت این است که موج b باید به طور مشخصی از موج a بیشتر زمان صرف کند و موج c باید به طور تقریبی نصف مجموع زمان موج a و b زمان بگیرد.

اخبار