دلار – ریال

شما خود را در همه ی کشورها، امین کسانی کرده اید که می خواهند در چارچوب نظام موجود اجتماعی به تجربه ای معقول و مستدل برای اصلاح نابسامانی های وضع موجود اقدام کنند.

اگر در این کار موفق نشوید، اصلاحات عاقلانه در سراسر دنیا سخت آسیب خواهد دید، و نبرد نهایی به تقابل انقلاب و سخت کیشی واگذار خواهد شد.

از نامه ی جان مینارد کینز به رئیس جمهور فرانکلین روزولت، ۱۹۳۳

معامله:

دو خط چین مشکی رنگ ساختار یک فلت را نشان میدهند که در حال حاضر در موج c از این الگو هستیم، این موج قطعا ارزش معامله ندارد و باید برای شفاف شدن روند بازار صبر کنیم.
الگوهای اصلاحی قابلیت پیش بینی پذیری بسیار پایین تری دارند.

دلار – ریال