دلار – ریال

رشد دلار طی یک روز، تا این تاریخ و ساعت: ۲/۳ درصد
رشد نماد “طلا” طی یک روز، در بورس تهران: ۲/۱۶ درصد

معامله:

صندوق طلای لوتوس


تحلیل از نماد طلا نوید یک رشد ۳۵ تا ۴۵ درصدی را میدهد و بهترین گزینه برای پوشش ریسک رشد دلار است.(اگر اهل سهام داری نباشید)
عادت به معرفی سهام ندارم ولی بشخصه سهم “فروی” از بورس تهران را ارزنده میبینم.