دلار – ریال

دلار پس از برخورد به سطح مقاومتی قرمز رنگ که ماه ها است بر روی چارت قرار داده شده واکنش نشان داده است.

معامله:

در تحلیل مورخ ۸ مهرماه نوشتم رشد دلار با یک وضعیت امنیتی همراه خواهد شد.
در مورد روند دار بودن رشد دلار در آینده باید به شکست سطح مقاومتی قرمز رنگ چشم دوخت.
هفته گذشته نقطه عطفی در چشم انداز سیاسی ایران عزیزمان بود . . .