دلار – ریال

ظاهرا بازار متشکل ارزی، که معاملات اسکناس را شامل می شود در روزهای آتی راه اندازی خواهد شد.
در صورتی که اطلاعات و حجم معاملات در این بازار برای عموم شفاف باشد ابزار مناسبی جهت تخمین قیمت در اختیار تحلیل گران بازار قرار خواهد گرفت.

معامله:

دلار بعد از افت اخیر وارد اصلاح شده است، و احتمال تشکیل یک فلت برای این موج اصلاحی وجود دارد و انتهای این موج اصلاحی میتواند در حدود سطح ۱۴۲۰۰ تومان باشد.
در صورتی که قیمت شتابی بیش از شتاب موج a کوچک اصلاحی اخیر داشته باشد و بتواند بالاتر از این سطح دوام بیاورد نیاز به بازنگری مجدد خواهیم داشت و سطوح را مجدد تعیین خواهیم کرد.