دلار – ریال

ما در ایران از بزرگترین پرداخت کنندگان درنرخ مالیات هستیم.
” تورم همان مالیات است، بدون آنکه قانونی برای دریافت آن وضع شده باشد”
“میلتون فریدمن

معامله:

پس از کاهش قیمت تا سطح ۲۷۰۰۰ تومان در هفته گذشته قیمت مجدد سطح ۳۰۰۰۰ را تست کرد و توانایی عبور از این سطح را نداشت.
دو سناریو پیش روی قیمت است:
۱- رفتار قیمت مانند رفتار باکس سبز رنگ قبلی باشد و پس از تکمیل الگو مجدد مسیر رشد را در پی بگیرد.
۲- قیمت به زیر سطح حمایت سبز رنگ بیاید و ۲ روز کاری را زیر این سطح معامله شود، که در این صورت روند میان مدتی نزولی میشود. سطح سبز رنگ حمایتی سطح ۲۷۰۰۰ تومان است.
دیتای معتبر دلار دیتایی است که در آن معاملات با حجم بسیار بالا انجام گیرد، لذا مراقب دیتاهای تقلبی باشید.