دلار – ریال

دلار به سطحی حساس رسیده…

معامله:

دلار امروز همانطور که در چارت بالا مشخص است در یک جهش بیش از ۱۰۰۰تومانی به ۲۴۴۵۰ تومان رسید و در این ساعت که این متن را مینویسم به ۲۳۹۵۰ نزول کرد. درانتظار یک پولبک به سطح قرمز بودم و باید دید ایا جهش امروز همان پولبک است و قیمت وارد یک افت قیمت جدید میشود یا خیر!