دلار – ریال

در تحلیل مورخ ۴ خرداد ماه در قسمت معاملات نوشتم سطح ۱۴۵۰۰ تومانی سطحی است که به لحاظ اهمیت بالا قیمت به آن پولبک خواهد زد و اگر پس از این پولبک مسیر خود را به سمت پایین ادامه دهد چشم انداز نزولی تشدید می شود.

معامله:

در سطح ۱۳۶۵۰ الی ۱۳۵۰۰ تومانی قیمت کمی استراحت خواهد کرد و در صورتی که این سطح با قدرت شکسته شود با تریگر کراس مووینگ ها روند نزولی پایدار خواهد شد و میتواند به میزان ۶۱٫۸% از روند صعودی چند وقت اخیر را اصلاح کند و احتمالا الگویی که ما از چندین ماه پیش، پیش بینی کرده بودیم تحقق یابد.
رجوع کنید به تحلیل ۱۴ اسفند ماه موجود در آرشیو کانال.