دلار – ریال

همانطور که در تحلیل ۸ خرداد ماه نوشتم، سطح حمایتی (سبز رنگ) اهمیت ویژه ای برای بازار دارد. و کماکان بازار در بالای این سطح در یک رنج در نوسان است.

معامله:

با گذشت زمان در رنج کنونی هر روز میانگین متحرک ۲۵ روزه به میانگین ۵۰ روزه نزدیک تر میشود و همپوشانی این دو مووینگ برای قیمت یک مقاومت قوی را میسازد.