دلار – ریال
دو هفته ای

معامله:

بنظر دلار در حال شکل دهی چنین الگویی است و در صورتی که نتواند بالای سطح موج a یعنی سطح ۲۹۸۰۰ تومانی تثبیت شود ریزش تندی خواهد داشت.
با توجه به تعطیلی پیش رو و وقایع سیاسی بهترین فرصت برای بازار ساز است تا با ایجاد یک موج نزولی موجی دیگر را شکل دهد تا بتواند سطح مهم ۲۷ هزار تومان را بشکند.
اگر قیمت به بالای سطح ۲۹۸۰۰ تومان برگردد و تثبیت شود(۲روز متوالی کاری معامله شود) این سناریو فیلد شده است.
ساعت ۱۲:۳۰