دلار – ریال

۴ روز تا گام دوم کاهش تعهدات ایران به برجام باقی است و بنظر میرسد بازار هنوز از واکنش های پس ازاین اقدام براوردی ندارد.

معامله:

۲۰ روز است که قیمت پس از لمس سطح ۱۳۶۵۰ تومانی در این رنج باقی مانده و از طرفی سطح حمایتی ۱۲۹۰۰ را که ار هفته ها پیش تعیین کرده بودیم همچنان حفظ کرده است.
سیکل ۲۵ روزه ارز، سیکلی معتبر است و پایان این سیکل ۲۵ روزه دقیقا با تاریخ کاهش تعهدات ایران به برجام مصادف است. انتظار میرود از ۲ روز آینده نوسانات بیشتری را در نرخ ارز شاهد باشیم.