دلار – ریال

قیمت که دیروز تا سطح ۱۵۰۵۰ تومان نیز رسیده بود در آخرین ساعات با افت ۲۵۰ تومانی به محدوده ۱۴۸۰۰ تومان بازگشت، و واکنشی سریع به محدوده قرمز رنگ نشان داد.

چارت بر اساس قیمت بسته شدن روز می باشد و از آنجا که بروزرسانی در ساعت ۱۴ انجام می شود اگر قیمت روز بعد از این ساعت تغییر کند اصلاح در روز بعد بر روی چارت صورت میگیرد.

معامله:

به چارت قیاسی ارائه شده در ۲ اردیبهشت ماه نگاهی بیندازید. در آن چارت انتظار یک واکنش قیمتی را در محدوده زمانی ۱۵ اردیبهشت داشتیم که به درستی صورت گرفت.
اگر بنا باشد روند روزهای باقیمانده از اردیبهشت ماه همانند اردیبهشت ماه سال ۹۷ باشد انتظار یک رکود در بازار ارز با شیب ملایم را خواهیم داشت.