دلار – ریال

اگر فلان سهمِ حبابی ازفلان شرکت، حبابی تر شود و در آخرحباب تخلیه شود و سرمایه عده ای هیچ شود، به هیچ کجای اقتصاد بَر نمیخورد. اما هر نوسان در دلار تاثیری در اقتصاد خواهد داشت.. لذا سیاست کلی باید کند تر کردن روند رشد دلار باشد و این به قیمت باد کردن بیشتر سهام تمام می شود.
توضیحات در بخش معامله

معامله:

همه صحبت از دلار بالای ۲۰ هزار تومان میکنند، اما مادامی که دلار پایین سطح ۱۷ هزار تومان (سطح قرمز) در نوسان است، من گوشه چشمی به فروش دلار در این سطح دارم چرا که احتمال میدهم یک الگوی ۷ موجی در پیش باشد و احتمال افت قیمت نیز وجود دارد. به کانال رسم شده و بازه های زمانی که با فلش قرمز رسم شده دقت بفرمایید.
بازار را تعقیب میکنم و بر اساس واکنش قیمت به این سطح تصمیم میگیریم.