جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود.
“سهراب سپهری”

معامله:

در تحلیل ۱۲ آبان، یعنی ۵ روز پیش نوشتم دلار ریزش تندی خواهد داشت لطفا تحلیل را مطالعه کنید، قیمت از محدوده ۳۰ هزار تومان اکنون در ۲۶ هزار تومان معامله میشود.
در مورد اهمیت سطح ۲۷ هزار مستقیم و غیر مستقیم بارها نوشتم. حالا قیمت شانس بیشتری دارد تا زیر این سطح تثبیت شود.
قیمت لحظه ای دلار اکنون ۲۶ هزار است، هر منبعی که با فاصله معناداری از این سطح، قیمت را به شما اعلام میکند توسط کسانی اداره میشود که قصد دستکاری اذهان را دارند. پس از آنها دوری کنید تا فریب نخورید.
به وضعیت میانگین های متحرک در تصویر بالا دقت کنید.
اما در مورد بورس:
۳ ماه پیش نوشتم که همه چیز را در انتخابات آمریکا میبینم و نگاه بازار از مزخرفاتی مثل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه، و ارزش جایگزینی به سمت انتخابات برگشته است.(نوشته های شهریور را مرور کنید)
من انتظار یک موج صعودی هرچند موقت در بورس را دارم ولی نمیدانم محرک این موج صعودی چه خواهد بود،
وزن سبد بورسی و به حدود ۳۰ درصد رسانده ام و با نشانه های برگشت خرید میکنم.