دلار – ریال

شتاب رشد پس از افت دیروز چنان شدید بود که قیمت طی چند ساعت مجدد اصلاح انجام شده را بازگشت کرد.
به لحاظ اقتصادی اتفاق جدیدی طی دو روز گذشته رخ نداده است و احتمالا بازار بر اساس تحرکات آمریکا در خلیج فارس و همچنین اخباری مبنی بر خروج تدریجی ایران از برجام قیمت خورده است.

معامله:

امروز تارگت دوم که در ۱۵۲۰۰ تومان اعلام کرده بودیم دیده شد. برای تارگت بعدی میتوان سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی را مد نظر قرار داد. به تحلیلی مورخ ۱۱ اردیبهشت رجوع کنید. کلیک

این روزها با افزایش تنش ها با آمریکا و تحرکات در خلیج فارس یک دو دستگی مشهود در میان فعالین بازارها نمود پیدا میکند:
۱- گروهی که احتمال شکل گیری جنگ را جدی تلقی میکنند.
۲- گروهی که این تحرکات را بُلُف های سیاسی می دانند.
ما هم باید نگرش خود را تعیین کنیم و بر آن اساس نسبت به تصمیم گیری اقدام کنیم.


* تنش های میان آمریکا و کره جنوبی و اثری را که بر بازار ها گذاشت به خاطر دارید؟