ارز کشور همسایه، ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۲ درصد دربرابر دلار تضعیف شده است.
ریال ازابتدای سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۲ درصد در مقابل دلار تضعیف شده است.
شاخص بورس ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا این تاریخ ۲۰ درصد کاهش داشته است.
شاخص بورس تهران، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا این تاریخ ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

معامله:

آنچه در مورد ترکیه در بالا ذکر شد یک اتفاق منطقی است، یعنی به میزانی که ارز این کشور ضعیف شده، شاخص بورس نیز افت داشته و این نشان از یک بازار کارا است. بازاری که خود تنظیمی در آن مشاهده می شود.
اما در مورد این دو شاخص در ایران جای بحث بسیار است، ریال به همان میزان در مقابل دلار تضعیف شده که لیر در برابر دلار، اما این مهم در ایران با رشد ۱۳۰ درصدی شاخص بورس حاصل شده است.
این نشان می دهد ما چقدر در برابر حفظ ارزش پول ملی دچار ضعف هستیم.
همانطور که در نوشته های قبل مشاهده کرده اید، از دید بنده دلار می تواند تا سطح ۱۷۵۰۰ (سطح قرمز رنگ) رشد داشته باشد.