چارت تحلیلی دلار ریال مورخ ۱۸ فروردین ماه سال ۹۸

زمانی که بازار به یک سطح حمایتی یا مقاومتی واکنش نشان می دهد، به اصطلاح می گویند بازار به آن سطح احترام (respect) گذاشته.

*یک سطح حمایتی و مقاومتی میتواند داینامیک باشد و یا می تواند استاتیک باشد.