معامله:

با اظهارات رییس جمهور مبنی بر قیمت ۱۱ هزار تومانی دلار در سال آینده قیمت اکنون به ۲۶۴۰۰ تومان رسیده.
باید دید قیمت توان تثبیت بالای این سطح را دارد یا خیر (۲ روز کاری بالای این سطح معامله شود).
در کل همانطور که در چارت قابل ملاحظه است کف سازی قیمت در سطح ۲۶ هزار است و بنظر شکست این سطح به سمت پایین بدون یک خبر مثبت تاثیر گذار ممکن نباشد.
روند در کوتاه مدت نوسانی است.