در زیر نمودار مقایسه ای نوسانات قیمت دلار را در ماه های فروردین و اردیبهشت سال گذشته ملاحظه می فرمایید.

فروردین و اردیبهشت ۹۷-۹۸

در اردیبهشت ماه سال ۹۷ دلار با رشد حدود ۱۸ درصدی همرا بوده و از حوالی قیمت ۵۴۰۰ تومان در ۱۷ اردیبهشت ماه به بالاترین قیمت ماه یعنی ۶۶۰۰ تومان رسیده است.

توجه داشته باشید این نمودار مقایسه ای صرفا برای آگاهی از رفتار گذشته قیمت در بازه زمانی مشابه است و مبنایی برای معامله نیست.