دلار – ریال

معامله گران وزن زیادی به اخبار مثبت سیاسی داده اند و رفتار هیجانی در بازارها شدت گرفته است.
بازار باید در نقطه ای توقف کند و نرخ را دوباره سنجی کند و در این نقطه از خود سوال خواهد کرد: اگراتفاقات سیاسی پیش رو آنطور که بنظر می آید، پیش نرود چه؟

معامله:

قیمت دلار علاقه بسیاری به میانگین های متحرک ۲۵ و ۵۰ روزه دارد و بررسی گذشته نه چندان دور چارت نشان میدهد فاصله گرفتن از این دو میانگین خیلی طولانی نخواهد شد. لذا یا باید در یک رنج نوسان کند تا این میانگین ها به قیمت نزدیک شوند، و یا قیمت به میانگین ها نزدیک خواهد شد.

همیشه باید در نظر داشت معامله گران زمانی که بازار در انتظار یک خبر است مدام در حال گمانه زنی هستند و از آنجاییکه معمولا گمانه زنی ها با حقیقت فاصله دارد پس از انتشار خبر، بازار واکنشی عکس نشان میدهد. این اتفاق اغلب رخ میدهد (اغلب به معنای همیشه نیست) و باید دید بازار پس از انتشار اولیه اخبار انتهای هفته چه تصمیمی خواهد گرفت.