دلار، دیکتاتور اقتصاد ایران

معامله:

کف چند ماهه در ۲۴۸۰۰ قرار دارد و اگر قیمت زیر این سطح تثبیت شود سطح ۲۲ هزار در دسترس است.
در چارت زیر کاملا مشخص است که در یک روند صعودی قرار داریم و این یک اصلاح است تا زمانی که سطح ۲۱ هزار حفظ شود در بلند مدت در ترند صعودی قرار داریم.