چارت تحلیلی دلار ریال مورخ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۸

یکی از بزرگترین چالشهای معامله گری از نظر من این هست که شاید چندین سال زمان ببرد تا معامله گر متوجه شود در سرمایه گذاری باید کار “درست” را انجام بدیم نه کاری که “دوست” داریم انجام بدیم.

موج ٧ شکل گرفت، همینطور که در پست ١۴ اسفند هم گفته شد سریع و پر شتاب بود.
از این پس به دنبال تارگت های جدید بالاتر یا پایین تر چارت بازنگری میشه.
احتمال تارگت های بالاتر هم سنجیده میشه.

لینک چارت ١۴ اسفند:
https://t.me/USDIRR/109