دلار – ریال

معامله:

سطح سبز رنگ حمایت مهم بعدی را برای قیمت مشخص میکند، این سطح به دلیل همپوشانی با سطح ۶۱٫۸% اصلاحی موج پیسین از اهمیت زیادی برخوردار است.
بازار به خوبی میداند هرچه فاصله بیشتری از میانگین متحرک های تعیین شده روی چارت بگیرد احتمال هیجانی شدن بازار بیشتر خواهد شد. لذا روند باید در هر گام کاهشی مدتی را در رنج سپری کند تا پشتیبانی میانگین های متحرک را حفظ کرده باشد.