دلار – ریال

از دیدگاه جوامع مدرن غرب تضاد منافع ریشه در سوء استفاده مقامات سیاسی و رسمی از قدرت, در جهت منافع شخصی دارد.
تضاد منافع زمانی اوج میگیرد که منافع شخصی اشخاص سیاسی یا رسمی و یا سازمانهای تحت کنترل آنها در انطباق با اهداف دولت یا نهاد ها نیست.
جوامع مختلف در مقابل تضاد منافع مقام های سیاسی نظرات و آستانه تحمل متفاوتی دارند که وابسته به میزان توسعه یافتگی، نوع سیستم سیاسی اقتصادی و احتمالا ارزش های فرهنگی و اخلاقی آن جوامع است.

–   “تیم لنکستر، دانشگاه آکسفورد ٢٠٠٧”

معامله:

در تحلیل مورخ ۲۰ خرداد ماه نوشتم: ” قیمت دلار علاقه بسیاری به میانگین های متحرک ۲۵ و ۵۰ روزه دارد و بررسی گذشته نه چندان دور چارت نشان میدهد فاصله گرفتن از این دو میانگین خیلی طولانی نخواهد شد. لذا یا باید در یک رنج نوسان کند تا این میانگین ها به قیمت نزدیک شوند، و یا قیمت به میانگین ها نزدیک خواهد شد. “

سطح ۱۳۶۵۰ سطح مقاومتی مهمی تلقی میشود و تثبیت قیمت بالای این سطح برای ما اهمیت دارد. فعلا باید در انتظار واکنش قیمت به این سطح بمانیم.