دلار – ریال

چیزی تا تارگت تحلیل تابستان ۹۷ باقی نمانده. اینجا بخوانید
یکی از لذت های این حرفه برای من اینه که، زمانی که بقیه در حال برداشت هستند تو داری کاشت میکنی، و وقتی بقیه در حال کاشت هستند تو داری برداشت میکنی …