دلار – ریال

تعریف ابّر تورم:
ابر تورم زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها رشد بیش از ۵۰ درصدی را در یک ماه تجربه کنند.

معامله:

همچنان در پوزیشن خرید سهام صندوق طلای لوتوس هستم ولی ۳۰ درصد را خارج کرده ام.
بر اساس چارت زیر اهداف ۲۵ تا ۲۷ هزار تومانی دلار قابل دسترس است.

دلار – ریال