دلار – ریال

از بالا که به امواج نگاه کنی، در درونش غرق نمی شوی.
در یک ویدیو در صفحه ویژه سایت به تشریح و تحلیل بازار ارز، و بازار سرمایه دسترسی دارید.

معامله:

بازارها به صورت دوره ای به یک واقعه خاص وزن بیشتری را می دهند، یک روز افزایش سرمایه شرکت ها، روزی نرخ ارز، و… یکی از نقاط قوت تحلیل گر باید تشخیص این موضوع باشد که امروز بازاربرروی چه موضوعی حساس شده است.
از دید من چند هفته است که بازار ارز و سرمایه به پیشواز انتخابات آمریکا رفته است. این به این معنی است که انتخابات آمریکا در نگاه بازار پررنگ تر از اتفاقات دیگر است.
اما در مورد بازار ارز در ویدیو در هفته گذشته بحث کردیم و فقط صد دارم یک نکته اضافه کنم:
قیمت دلار در حوالی انتخابات آمریکا باید در عددی قرار بگیرد که از دید بازار گران باشد! چرا؟
چون دلار گران در آن مقطع ریسک خرید دلار را بالا میبرد و اشتیاق سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری و خرید دلار در یک مقطع حساس کاهش میدهد و لذا کنترل بازار ارز برای بانک مرکزی راحت تر می شود.
در مقابل بازار بورس باید در آن مقطع رونق داشته باشد، تا ضربه گیر نوسانات در آن مقطع شود.
این تنها نظرمن است و یک اصل قانونی یا علمی نیست و من استراتژی شخصی ام را بر این اصل چیده ام.