دلار – ریال

قیمت همچنان درگیر در ناحیه مقاومتی است..

معامله:

قیمت ناتوان از شکست سطح ۱۲۹۰۰ تومانی حالا به میانگین متحرک ۲۵ روزه و مقاومت استاتیک ۱۳۶۵۰- ۱۳۵۵۰ تومانی رسیده است، باید دید این برگشت یک پولبک به این سطح است و قیمت مجدد به روند بزرگتروبه سمت پایین ادامه میدهد و یا تصمیم دیگری خواهد گرفت.

دلار – ریال – فیبوناچی