اگر امروز چیزی را می خرید که همه دارند، آن چیز را که فردا همه میخواهند نخواهید داشت.

معامله:

در یادداشت ۱۵ شهویر ۹۹ نوشتم:
قیمت دلار در حوالی انتخابات آمریکا باید در عددی قرار بگیرد که از دید بازار گران باشد! چرا؟
چون دلار گران در آن مقطع ریسک خرید دلار را بالا میبرد و اشتیاق سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری و خرید دلار در یک مقطع حساس کاهش میدهد و لذا کنترل بازار ارز برای بانک مرکزی راحت تر می شود.
در مقابل بازار بورس باید در آن مقطع رونق داشته باشد، تا ضربه گیر نوسانات در آن مقطع شود.
این تنها نظرمن است و یک اصل قانونی یا علمی نیست و من استراتژی شخصی ام را بر این اصل چیده ام.

تا زمانیکه سناریو بالا برقرار است، با آن حرکت میکنیم.
قطعا ریسک خرید دلار بالاست، حتی برای کسانی که تا ۲۰ درصد پایین تر از این قیمت دلار را خرید کرده اند.
در مورد بورس:
نشانه های برگشت قوی صادر نشده است و بنظر می آید تحلیل زیر برقرار باشد. موج آخر این الگو میتواند در هر سطحی به اتمام برسد. در روزهای آتی میتوان بهتر نسبت به این الگو نظر داد.
اما در مورد نماد”طلا”:
این نماد نتوانست بالای سطح ۱۱۹۰۰ تثبیت شود و اکنون در اصلاح است، اگر سطح ۱۰۰۰۰ شسکته شود میتواند روند میان مدتی را به نزولی تغییر دهد و باید پس از آن در انتظار واکنش دلار باشیم. برای شخص با سطح ریسک بالا خرید در این سطح با حد ضرر تثبیت زیر ۱۰۰۰۰ تومان مناسب است. (پرریسک)