دلار -ریال

تا ورود به یک قرن جدید، ۶ ماه فاصله داریم.
سال ۱۴۰۰
۱+۴+۰+۰=۵
مصادف است با
سال ۲۰۲۱
۲+۰+۲+۱=۵

معامله:

در آپدیت گذشته ذکر کردم که سطح ۲۷۰۰۰ تومانی بسیار محکم و مهم است، و قیمت طی روزهای گذشته حتی ۱ روز هم بالای این سطح کلوز نکرد.
و حالا شاهد تعدیل قیمت هستیم، به چارت زیر دقت کنید.
شکست خط روند آبی رنگ دلار را وارد فاز نزولی میکند،و این توام میشود با سقف کانال و تکمیل یک الگوی ABCD .
در خرید سهام بسیار وسواس به خرج دهید و احتیاط کنید.