دلار – ریال

معامله:

دلار ریزش نکرد، دلار افت قیمت داشت.
امروز به سطح سبز رنگی رسید که از چندین روز پیش تعیین شده بود. افت قیمت تا این لحظه دقیقا برابر با افت قیمت چند ماه پیش است. (به دوخط چین سرمه ای رنگ دقت کنید)
باید دید قیمت از همین نقطه حمایت می شود یا افت قیمت ادامه دار است، اما آنچه پر واضح است بازیچه شدن اذهان بدست اهل قدرت است.