دلار – ریال

مردم زندانی شدند، تا قیمت ها آزاد باشند.

معامله:

در این لحظه که این متن را می نویسم، اولین بار است که قیمت توانسته پس از رفت و برگشت های فراوان بالای سطح ۲۷۰۰۰ دوام بیاورد.
اگر فردا نیز معاملات بالای این سطح بسته شود این سطح شکسته شده.